Kontakty

 

Auto Becchi, s.r.o.


Predaj vozdiel
Saleziánska 10, 010 01 Žilina


Servis a predaj náhradných dielov
Košická 1601, 010 01 Žilina


IČO: 44 624 948
IČ DPH: SK2022757682
DIČ: 2022757682
Bankove spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
cislo uctu: 0583828001/5600

 

 

PREHLIADKA PRIESTOROV

FIAT PROFESSIONAL

 

 

Tel.: 041/511 61 00
e-mail: info@autobecchi.sk


Zvětšit mapu

 

Ing. Branislav Jakubov
riaditeľ
jakubov@autobecchi.sk  
tel.: 041/511 61 01
mobil: 0903 602 106

                                                         

                                                                                                                             

Ing. Mikuláš Matúška
predaj vozidiel
matuska@autobecchi.sk  
tel.: 041/511 61 05
mobil: 0903 825 116

 

Katarína Lopušanová

marketing a predaj vozidiel
lopusanova@autobecchi.sk 
tel.: 041/511 61 06

mobil: 0911 704 890

 

Ing. Marek Machata
vedúci servisu
machata@autobecchi.sk 
tel.: 041/511 61 07
mobil: 0903 349 006

Ing. Mária Líšková
servis – prijímací technik
liskova@autobecchi.sk
tel.: 041/511 61 11
mobil: 0903 538 761

 

Peter Ostrochovský
servis – prijímací technik
ostrochovsky@autobecchi.sk
tel.: 041/511 61 10
mobil: 0903 451 091

Ondrej Kvašňovský
sklad

kvasnovsky@autobecchi.sk
tel.: 041/511 61 09

 

Dušan Babinský
predaj náhradných dielov
babinsky@autobecchi.sk
tel.: 041/511 61 08

mobil: 0911 704 893

 

Ing. Helena Kremlová
pokladňa a účtovníctvo
kremlova@autobecchi.sk 
tel.: 041/511 61 13

Martin Novosád
mechanik

 

Stanislav Kšenzulák
mechanik

Marek Pekár
mechanik

Filip Kašuba
mechanik

 

Jozef Madeja

mechanik

Patrik Michalčák

autoumyváreň

 

pobočka PRIEVIDZA:

Nadjazdová 16, 971 01 Prievidza

Janka Juríková
predaj vozidiel
jurikova@autobecchi.sk 
tel.: 046/542 12 46
mobil: 0911 297 472